Hur man åtgärdar en fuktskada

Att få en fuktskada i hemmet kräver åtgärder och har fuktskadan upptäckts i ett tidigt skede behöver man oftast inte vidta lika stora åtgärder som vid en större fuktskada. Bor man i en hyresrätt är det alltid fastighetsägaren som ska åtgärda problemet, man har man en villa, får man själv se till att åtgärda fuktskador. Det finns flertalet anledningar till varför man får en eller flera fuktskador i bostaden.

Orsaker och åtgärder

När det uppstår en fuktskada brukar det ofta bero på att man har stora brister i väggarnas dränering. Det kan till exempel handla om att man har ett dåligt skikt av kapillärskydd i grunden mot betongen och då sprider sig fukt och vatten upp i väggar. Det kan också handla om en läckande vattenledning som brustit, dålig ventilation, fel isolering, eller att man saknar rätt isolering i huset och fukt lätt kan bildas. Vad som än är orsaken till en fuktskada, så är det viktigt att man åtgärdar detta omedelbart. Fuktskador kan skapa mögel som i sin tur orsakar allvarliga hälsoproblem. När man upptäcker en fuktskada är det först viktigt att finna grundorsaken, samt anlitar en professionell firma som kan lokalisera eventuella fler platser i huset som fukten kan ha spridit sig till. Har man en stor fuktläcka i vägg, måste man riva delar av väggen tills att all fukt är blottad. Sedan ska man ha så kallade avfuktningar med stora fläktar eller andra metoder. Det bästa är att anlita en kun

 

nig firma som både kan avfukta och sedan gjuta nya väggar eller golv.

Bättre långsiktiga lösningar

När man lagt rätt material i väggar eller golv, samt kanske har lagat läckande rör och lagt nytt, är det viktigt att man ser till att man har en optimal inomhusmiljö för att förhindra framtida fuktskador. Rätt material samt också en god ventilation är viktigt för en hälsosam boendemiljö utan fuktskador. Fukten i sig är inte skadlig, men det är det mögel som kan spridas i samband med långvariga fuktskador. Av fuktskador kan man även få en ökning av kvalster, vilket i sin tur kan ge allergier. En del bostäder och hus kan ha en äldre typ av ventilation med naturlig till- eller frånluft. I sådana hus kan det vara mycket klokt att vädra oftare och särskilt i badrummet. Om man inte kan kompensera med att ofta vädra och det inte räcker till, kan man även skaffa sig en luftavfuktare att ha i hemmet. Man kan även skaffa sig en vanlig luftkonditionering att optimera inomhusluften med för att undvika fuktskador genom andra tips online.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *